Picture

تست هوش: تکمیل ماتریس هوش

با انتخاب گزینه صحیح، ماتریس را تکمیل کنید.

 • 4
 • 2.79
 • 39
 • 4541
 • ۲۶ دی ۹۲
Picture

تست هوش: عدد مناسب را پیدا کنید.

به جای علامت سؤال، عدد مناسب را قرار دهید.

 • 5
 • 4
 • 72
 • 8469
 • ۱۶ دی ۹۲
Picture

تست هوش: تکمیل ماتریس

به روابط خانه های ماتریس، توجه کنید....

 • 4
 • 4.26
 • 38
 • 6128
 • ۱۵ دی ۹۲
Picture

تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (شماره 1)

به دو شکل با دقت نگاه کنید و تفاوت ها را پیدا کنید.

 • 3
 • 4.16
 • 110
 • 18116
 • ۱۱ دی ۹۲
Picture

تست هوش: الگوی مناسب

تست هوش: به جای علامت سؤال، الگوی مناسب را قرار دهید.

 • 2
 • 4.35
 • 34
 • 4823
 • ۹ دی ۹۲
Picture

تست هوش تصویری: منجّم را بیابید!

از سری تست های یافتن اشیاء پنهان

 • 5
 • 3.77
 • 164
 • 10959
 • ۸ دی ۹۲
Picture

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۳

از سری مجموعه معماهای چوب کبریتی

 • 4
 • 4.19
 • 79
 • 11686
 • ۲ دی ۹۲
Picture

تست هوش: چند مربع قابل شمارش است؟

از سری تست های شمارش شکل ها

 • 11
 • 4.04
 • 108
 • 18346
 • ۲۹ آذر ۹۲
Picture

تست هوش: ماهی گمشده!

ماهیگیری در یک روز تعطیل

 • 4
 • 3.92
 • 119
 • 10867
 • ۲۸ آذر ۹۲
Picture

تست هوش: بر سر دو راهی!

از راهی گذر می کنید، به یک دو راهی می رسید. راه خود را بدرستی تعیین کنید...

 • 5
 • 3.72
 • 125
 • 16824
 • ۲۷ آذر ۹۲