Picture

تست هوش: شکل ها و رنگ ها

شکل ها را در جدول بچینید!

 • 1
 • 2.58
 • 26
 • 5221
 • ۲۰ مهر ۹۲
Picture

تست هوش: ساخت مکعب با یک نوار!

فقط با تا زدن مکعب بسازید...

 • 1
 • 4.5
 • 26
 • 5313
 • ۱۴ مهر ۹۲
Picture

تست هوش: نردبان کشتی!

یک کشتی داریم که نردبانی از آن آویزان است...

 • 1
 • 3.4
 • 45
 • 7983
 • ۲ مهر ۹۲
Picture

تست هوش: عبور از مسیرها

از هر مسیر تنها یکبار عبور کنید و باز گردید

 • 2
 • 4.5
 • 16
 • 3349
 • ۲۸ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: عبور از مسیرهای مربعی!

از هر مسیر تنها یکبار عبور کنید و به نقطه شروع باز گردید.

 • 2
 • 3.65
 • 20
 • 3537
 • ۲۱ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: مکعب های باز شده!

تا بزنید و مکعب ها را پیدا کنید!

 • 3
 • 4.57
 • 47
 • 10847
 • ۱۴ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: زاویه دید

تست هوش مکعب و زاویه دید.

 • 0
 • 3.65
 • 23
 • 5196
 • ۱۲ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: چیدمان بشقاب ها!

تعدادی بشقاب داریم که باید روی میزی چیده شوند...

 • 2
 • 2.58
 • 65
 • 6968
 • ۹ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: کیک های جادویی!

داستان کیک های جادویی و آشپز شکمو!

 • 1
 • 3.41
 • 68
 • 5772
 • ۹ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: تصحیح معادله!

آیا می توانید این معادله را تصحیح کنید؟

 • 5
 • 3.09
 • 91
 • 6628
 • ۶ شهریور ۹۲