Picture

تست هوش: هم پوشانی مربع ها!

کدام سه مربع می توانند با کمک هم تمام جاهای خالی را پوشش دهند؟!

 • 1
 • 3.74
 • 34
 • 4599
 • ۲ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: سفری با قطار

در سفری به شهر مومبای، همسفر ما باشید...

 • 5
 • 4.12
 • 41
 • 5244
 • ۲۹ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: آتش سوزی در ساختمان!

معمای آتش سوزی در ساختمان 12 طبقه

 • 3
 • 3.87
 • 60
 • 7612
 • ۲۵ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: مسیر یک در میان!

از لوزی قرمز رنگ بالا به لوزی قرمز رنگ پایین!

 • 0
 • 4.56
 • 9
 • 2944
 • ۲۵ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: برنده طلایی!

شما برنده مسابقه ای شده اید و سکه های طلا انتظار شما را می کشند!

 • 3
 • 4.24
 • 33
 • 4880
 • ۲۲ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۲

از سری مجموعه معماهای چوب کبریتی

 • 0
 • 3.72
 • 108
 • 11187
 • ۲۲ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: دایره های برش خورده

دایره هایی داریم که به صورت های مختلفی، برش خورده است.

 • 3
 • 4.84
 • 32
 • 5126
 • ۲۰ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: گذر از رودخانه

گذر از رودخانه با قایقی کوچک

 • 2
 • 3.48
 • 115
 • 7675
 • ۱۹ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: منشور بازشده!

از سری معماهای تا زدن شکل ها!

 • 3
 • 4.79
 • 29
 • 5567
 • ۱۷ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: برش مکعب

مکعب بزرگ را به مکعب های کوچک تر برش دهید.

 • 2
 • 4.61
 • 23
 • 4290
 • ۱۵ مرداد ۹۲