Picture

تست هوش نسبت شکل ها

نسبتی منطقی بین دو شکل برقرار است. به دنبال اعمال همان قانون در شکل دیگری هستیم

 • 37
 • 3.43
 • 67
 • 4544
 • ۳ بهمن ۹۵
Picture

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۶

سه چوب کبریت را جابجا کنید تا همه چیز درست شود!

 • 28
 • 3.22
 • 209
 • 13893
 • ۲۸ دی ۹۵
Picture

تست هوش: مکان عقربه ساعت شمار

تعدادی ساعت داریم و می خواهیم مکان عقربه ساعت شمار را در ساعت آخر بیابیم.

 • 18
 • 3.44
 • 148
 • 8372
 • ۲۰ دی ۹۵
Picture

تست هوش: چیدمان شبکه نقاط

شبکه ای از نقاط روشن و تاریک داریم. بخشی از این شبکه هنوز مشخص نشده است.

 • 11
 • 3.46
 • 105
 • 5047
 • ۱۱ دی ۹۵
Picture

تست هوش: ردیف بعدی!؟

سه ردیف داریم و بر طبق یک قانون مشخصی با هم در ارتباطند.

 • 22
 • 4.14
 • 43
 • 4316
 • ۹ دی ۹۵
Picture

تست هوش: چند تا هندوانه داریم؟؟

به نظر شما چند تا هندوانه داریم؟

 • 107
 • 3.16
 • 427
 • 14229
 • ۳۰ آذر ۹۵
Picture

تست هوش: هندوانه های شب یلدا

شب یلداست و تعدادی هندوانه داریم

 • 57
 • 2.81
 • 236
 • 7463
 • ۳۰ آذر ۹۵
Picture

تست هوش: گزینه اضافی

تعدادی شکل داریم. یکی از آنها با بقیه متفاوت است

 • 30
 • 3.3
 • 108
 • 4537
 • ۲۱ آذر ۹۵
Picture

تست هوش: حاصل جمع و نتایج خاص

تعدادی حاصلجمع داریم که البته منطقی خاص در آن نهفته است.

 • 93
 • 3.48
 • 240
 • 12955
 • ۱۹ آذر ۹۵
Picture

تست هوش: دومینوی مناسب را بیابید!

تعدادی قطعه دومینو در کنار هم چیده شده اند با توجه به قانون حاکم بر چیدمان آنها، باید قطعه ی دیگری را نیز در شکل قرار دهیم...

 • 14
 • 3.66
 • 58
 • 4006
 • ۸ آذر ۹۵