Picture

تست هوش: منطق در تساوی ها!

تعدادی تساوی داریم که البته شاید غیر منطقی به نظر آیند. اما فرض می کنیم این تساوی ها برقرار باشند.

 • 287
 • 3.33
 • 755
 • 30636
 • ۴ مرداد ۹۵
Picture

تست هوش: ابرهای خالدار

تعدادی ابر خالدار داریم که با هم ارتباطی منطقی دارند. باید در انتها، شکل ابر مجهول را تعیین کنیم.

 • 33
 • 2.77
 • 339
 • 9159
 • ۲۵ تیر ۹۵
Picture

تست هوش: آسمان شب!

ستاره های موجود در صورت فلکی دب اکبر، با اعدادی متناظر شده اند. می خواهیم ارزش ستاره آخر را مشخص کنیم.

 • 34
 • 3.28
 • 241
 • 11628
 • ۱۸ تیر ۹۵
Picture

تست هوش: عتیقه های گران قیمت

تعدادی عتیقه گران قیمت داریم. قیمت این اجناس آنتیک، بصورت ترکیب چند قلم با هم مشخص شده است.

 • 70
 • 3.33
 • 243
 • 14447
 • ۱۱ تیر ۹۵
Picture

تست هوش: پرّه ی مجهول پروانه

یک پروانه با 10 پره داریم و یکی از آنها مجهول است. می خواهیم آن را از بین گزینه های موجود بیابیم.

 • 27
 • 3.13
 • 142
 • 5804
 • ۵ تیر ۹۵
Picture

تست هوش: سود بیشتر!

یک لپ تاپ دست دوم وجود دارد که بین چند نفر، خرید و فروش می شود. می خواهیم ببینیم کدامیک بیشتر سود کرده اند.

 • 55
 • 3.46
 • 186
 • 9714
 • ۴ تیر ۹۵
Picture

تست هوش تصویری: چند نوع ماهی می بینید؟

تعدادی ماهی (و جانور دریایی!) می بینیم. می خواهیم ببینیم چند گونه و نوع مختلف از آنها داریم.

 • 52
 • 3.39
 • 258
 • 12650
 • ۲۸ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش تصویری: حلقه های غیرمتصل

تعدادی حلقه مربع شکل داریم که بعضی از آنها، به هم متصل هستند.

 • 31
 • 3.18
 • 136
 • 7186
 • ۲۶ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش: عبور کامیون از روی پل

پلی داریم که تاب تحمل وزن مشخصی از بار را دارد. حال کامیونی از روی این پل عبور می کند...

 • 39
 • 3.37
 • 477
 • 16669
 • ۲۱ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش: حاصلضرب نادرست!

یک حاصلضرب به ظاهر نادرست داریم. اما اگر هر یک از حروف را با اعداد جایگزین کنیم، این حاصلضرب درست خواهد بود.

 • 14
 • 3.22
 • 185
 • 10211
 • ۱۵ خرداد ۹۵