Picture

تست هوش تصویری: روبات های مشابه

چهار روبات داریم که شباهت های زیادی به هم دارند ولی فقط دو تای آنها دقیقا یکسان هستند.

 • 44
 • 3.32
 • 227
 • 10160
 • ۱۲ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش: نسبت شکل ها

نسبت دو شکل به هم را در نظر گرفته شده. نسبت معادل شکل دیگری مد نظر می باشد که باید آن را بیابید.

 • 25
 • 4.03
 • 31
 • 5951
 • ۷ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش: جدول نقاط متقاطع!

تعدادی جدول داریم. بر روی این جداول، نقاط تیره رنگی وجود دارد. می خواهیم با توجه به منطق موجود، گزینه صحیح را بیابیم.

 • 9
 • 4.55
 • 29
 • 5731
 • ۲۳ اردیبهشت ۹۵
Picture

تست هوش: عقربه های ساعت در یک راستا

یک ساعت عقربه دار داریم. در حالت اول، دو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار بر هم منطبق هستند. می خواهیم ببینیم چقدر زمان لازم است که در یک راستا قرار گیرند

 • 13
 • 2.83
 • 145
 • 7978
 • ۱۸ اردیبهشت ۹۵
Picture

تست هوش: مکعبی که باز شده است...

یک مکعب داریم که آن را باز کرده ایم و هر شش وجه آن را به راحتی می بینیم. حال می خواهیم آن را دوباره تا بزنیم.

 • 24
 • 3.62
 • 21
 • 5264
 • ۱۴ اردیبهشت ۹۵
Picture

تست هوش تصویری: در کمین شکار

زمستان است و شکارچی در کمین شکارش، نشسته است. می خواهیم این حیوان را بیابیم.

 • 15
 • 2.89
 • 402
 • 24257
 • ۱۰ اردیبهشت ۹۵
Picture

تست هوش: توزین میوه ها

یک ترازو داریم و چند میوه را در حالت های مختلف با هم وزن می کنیم. با توجه به تعادل موجود در بین آنها، میوه مناسب را مشخص می نماییم.

 • 37
 • 3.39
 • 152
 • 11412
 • ۸ اردیبهشت ۹۵
Picture

تست هوش: پیتزاها و اسلایس خورده شده!

شش پیتزا داریم که هر کدام هم به شش اسلایس تقسیم شده اند. یکی از این سی و شش اسلایس، خورده شده. می خواهیم ببینیم معادل عددی آن، چند بوده است.

 • 8
 • 3.09
 • 164
 • 10710
 • ۳ اردیبهشت ۹۵
Picture

تست هوش: هشت ضلعی و عدد مجهول

تعدادی عدد در یک هشت ضلعی وجود دارند که ارتباطی بین آنها وجود دارد.

 • 15
 • 3.13
 • 278
 • 17239
 • ۲۳ اسفند ۹۴
Picture

تست هوش: دایره، مربع و مثلث

با توجه به منطق شکل، مشخص کنید گزینه بعدی کدام است.

 • 20
 • 3.82
 • 61
 • 13545
 • ۲۲ بهمن ۹۴