Picture

تست هوش: گزینه بعدی در تغییرات تدریجی شکل!

یک شکل داریم که مرحله به مرحله، تغییراتی در آن ایجاد می شود.

 • 22
 • 3.03
 • 77
 • 7348
 • ۹ بهمن ۹۴
Picture

تست هوش: چرخش

شکلی داریم که اندکی چرخیده و دوران یافته است.

 • 10
 • 3.72
 • 25
 • 6602
 • ۴ بهمن ۹۴
Picture

تست هوش: بازسازی و مرمت کاشی ها

تعدادی از کاشی های شکل ناپدید شده اند و قصد مرمت داریم.

 • 9
 • 3.7
 • 27
 • 4591
 • ۲۵ دی ۹۴
Picture

تست هوش: نسبت شکل ها

نسبت دو شکل به هم مشخص است. می خواهیم نسبت شکل دیگری را نیز بدست آوریم

 • 17
 • 3.39
 • 36
 • 6540
 • ۱۴ دی ۹۴
Picture

تست هوش: بیشترین حجم

شکلی داریم که از قسمت های مختلفی تشکیل شده در سه رنگ زرد و قرمز و آبی.

 • 6
 • 4.04
 • 26
 • 5610
 • ۵ دی ۹۴
Picture

تست هوش: گزینه متفاوت، بیرون!

تعدادی شکل داریم که یکی از آنها را باید حذف کنیم! آیا می توانید آن را بیابید؟

 • 13
 • 3.86
 • 37
 • 8275
 • ۳ دی ۹۴
Picture

تست هوش فضایی: مکعب تا شده

حالت باز شده یک مکعب را در نظر بگیرید. می خواهیم آن را دوباره تا بزنیم.

 • 9
 • 3.65
 • 48
 • 4990
 • ۲۴ آذر ۹۴
Picture

تست هوش: ردیف کاشی ها

تعدای کاشی داریم که طرح های گوناگونی دارند و در کنار هم قرار گرفته اند.

 • 8
 • 3.44
 • 32
 • 5642
 • ۱۹ آذر ۹۴
Picture

تست هوش: آدمکی با دست و پای مجهول!

آدمک هایی داریم که دست و پاها و سرشان از اعداد تشکیل شده است.

 • 20
 • 3.76
 • 45
 • 12160
 • ۱۶ آذر ۹۴
Picture

تست هوش تصویری: شکارچی و روباه

یک شکارچی با سگ های خود برای شکار یک روباه آمده است

 • 20
 • 3.67
 • 141
 • 27873
 • ۱۱ آذر ۹۴